DHKT

 • Contact

  + Office: Level 5 New building

               71 Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng 

               Phone: (0236) 3525459 (Mrs. Đức) 

               Email: khoa_taichinh@due.edu.vn

  +  Dean of Faculty: Assoc. Prof. Dang Tung Lam 

  Phone: (0236) 3525458 

  Email: dangtlam@due.edu.vn