DHKT

 • Schedule of student-teacher's Meets, Sem 1, Year 2023-2024

   

  TT Họ và tên Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Email
  1 Lê Thị Minh Hằng 9h-11h, H501 9h-11h, H501 9h-11h, H501 15h-16h, H501 hang.ltm.dba@gmail.com
  2 Nguyễn Quốc Tuấn 9h-11h, H501 10h-11h30, H501 tuannq@due.edu.vn; tuannq@due.udn.vn
  3 Nguyễn Thị Bích Thu 14h-16h, H503 thu.ntb@due.udn.vn
  4 Nguyễn Thị Bích Thủy 14h-16h, H503 thuyntb@due.edu.vn
  5 Nguyễn Ngân Hà 15h30-16h30, H503 Nguyenha.h9@gmail.com, hann@due.udn.vn
  6 Phùng Thị Phước An 8h- 9h40,
  H503
  phuocan.hrm@gmail.com
  7 Trà Lục Diệp 9h-11h, H501 dieptl@due.edu.vn
  8 Hoàng Văn Hải 8h-9h, H503 Hoangvanhaidhkt@gmail.com, haihv@due.edu.vn
  9 Nguyễn Thúy Hằng 9h - 10h, H503 hangnguyen@due.udn.vn
  10 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 7h30-9h30, H503 7h30-9h00, H503 myhanhhuynh10@gmail.com; hanhhtm@due.udn.vn
  11 Nguyễn Xuân Lãn 10h - 11h, H.903 8h - 9h30, H.903 10h - 11h, H.903 lan.nguyenxuan@gmail.com, nguyenxuanlan@due.edu.vn
  12 Nguyễn Văn Long 15h-17h, H503 nvlong2009@gmail.com, longnv@due.udn.vn
  13 Trần Đình Long 8h30-10h30, H501 longtd@due.udn.vn
  14 Lê Thị Bích Ngọc 16h20-17h20, H503 16h20-17h20, H503 lengocpr@gmail.com, ngoc.ltb@due.edu.vn
  15 Nguyễn Bảo Phương 15h-17h, H503 Nbphuong0410@gmail.com, phuongnb@due.edu.vn
  16 Trương Duy Nhật Phương 9h - 11h, H503 phuongtdn@due.edu.vn
  17 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 10h-11h, H503 phuongnnu@due.udn.vn
  18 Nguyễn Trường Sơn 9h - 11h, H905 sonnt@due.edu.vn
  19 Ngô Thị Minh Thư 14h-16h, H501 ngominhthu@due.edu.vn
  20 Ngô Xuân Thủy 14h-16h; H501 thuynx@due.edu.vn
  21 Nguyễn Trần Bảo Trân 16h-17h, H503 tranntb@due.udn.vn
  22 Nguyễn Sơn Tùng 8h - 11h30 & 14h-16h, H501 tungns@due.udn.vn
  23 Bùi Trung Hiệp 14h-16h, Phòng CTSV hiepbt@due.udn.vn
  24 Phan Hoàng Long 14:00-16:00, H105 Longph@due.udn.vn
  25 Nguyễn Phúc Nguyên 9h - 10h (Phòng B1006, 41 Lê Duẫn) npnguyen@ac.udn.vn
  26 Đoàn Thị Liên Hương 8h-10h, H215 huong.dtl@due.udn.vn;