DHKT

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC

  II. Ban chấp hành Liên chi đoàn:

   +  Về cơ cấu tổ chức:

  + Cách thức hoạt động và làm việc:

  Thành viên Ban chấp hành được chia làm 4 ban là Ban tài chính, Ban truyền thông, Ban tổ chức và Ban hậu cần. Nhiệm vụ của mỗi ban bao gồm:

  • Ban hoạt động

  - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát đánh giá kết quả các hoạt động.
  - Quản lý trực tiếp ban văn nghệ.
  - Điều phối các ban tài chính, truyền thông và hậu cần theo kế hoạch đã lập.

  • Ban văn nghệ (trực thuộc Ban hoạt động)
  • - Lên kế hoạch, nội dung chương trình văn nghệ.
  • - Điều phối chương trình văn nghệ.
  • - Chuẩn bị kịch bản MC.
  • - Luôn có những tiết mục dự trù cho chương trình.
  • Ban truyền thông

  - Lên ý tưởng, thực hiện thiết kế các công cụ phục vụ cho việc truyền thông.
  - Phụ trách kĩ thuật trong các sự kiện.
  - Phối hợp với các thành viên các ban khác mở rộng truyền thông khi cần thiết.

  • Ban tài chính

  - Thủ quỹ, thống kê và bảo quản tài chính.
  - Xác định đầy đủ các chi phí cần thiết.
  - Lên kế hoạch về thời gian và nguồn lực về việc xin tài trợ.
  - Soạn thảo, chuẩn bị các giấy tờ hợp đồng, thỏa thuận cần thiết giữa bên tài
  trợ và bên nhận tài trợ.
  - Lên ý tưởng hoạt động gây quỹ.

  • Ban hậu cần

  - Chuẩn bị, cung cấp nguồn lực ngay khi có nhu cầu (nhân lực, vật lực).
  - Lên kế hoạch về thời gian, nội dung cho các hoạt động hỗ trợ.

  Mỗi tuần, thành viên Ban chấp hành sẽ họp tại văn phòng khoa để thảo luận và nêu ý kiến bình đẳng về các hoạt động đang và sắp diễn ra của khoa. Các trưởng ban chịu trách nhiệm  phân chia công việc cho thành viên trong ban và lập các kế hoạch để phối hợp cùng các ban khác thực hiện hoạt động của khoa và trưởng.

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants