DHKT

 • ĐỀ TÀI KHOA HỌC

  Đề tài Nafosted

  - Võ Thị Thúy Anh (2018). Ảnh hưởng của sự không đồng nhất nhà đầu tư tổ chức đến hiệu quả thị trường chứng khoán và vai trò của môi trường thể chế quốc gia.

  - Đặng Hữu Mẫn (2018). Ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị bên ngoài đến các quyết định tài chính và thâu tóm công ty.

  - Đặng Tùng Lâm (2016). Tác động của báo chí truyền thông đến thanh khoản và tính thông tin giá cổ phiếu và vai trò của môi trường thể chế quốc gia.


  Đề tài cấp Bộ

  - Đặng Tùng Lâm (2018). Ảnh hưởng của nhà đầu tư tổ chức đến thanh khoản của cổ phiếu công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

  - Đặng Hữu Mẫn (2018). Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sát nhập và mua lại ở Việt Nam

  - Nguyễn Hòa Nhân (2011). Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình Tín dụng giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh Đà Nẵng.

  - Võ Thị Thúy Anh (2010). Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo của Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam – Khảo sát tại Đà Nẵng.

  - Trương Hồng Trình (2007). Phát triển kinh tế khu vực duyên hải Miền Trung theo cách tiếp cận cluster ngành.

  - Nguyễn Hòa Nhân (2002). Phân tích rủi ro DAĐT trong hoạt động tín dụng ngân hàng.

  - Nguyễn Ngọc Vũ (2001). Những giải pháp tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho sự phát triển của TP Đà Nẵng.

  - Nguyễn Hòa Nhân (1999). Hoàn thiện phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.

   

  Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng

  - Trương Hồng Trình (2017). Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế. (Đ2015-04-62).

  - Đặng Tùng Lâm (2016). Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty.

  - Đinh Bảo Ngọc (2016). Đánh giá tác động của Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign wealth fund) đến giá trị doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm một số SWF lớn trên thế giới.

  - Võ Thị Thúy Anh (2012). Nghiên cứu vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu niêm yết trên HOSE.

  - Võ Thị Thúy Anh (2011). Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010-2020.

   

  Đề tài cấp Trường

  - Nguyễn Quang Minh Nhi (2014).  Vận dụng mô hình điều chỉnh xây dựng cấu trúc vốn mục tiêu – Nghiên cứu thực nghiệm trên các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam.

  - Bùi Quang Trung (2014). Dự báo chỉ số VN-Index bằng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH.

  - Nguyễn Thị Nhã Uyên (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ Việt Nam.

  - Nguyễn Thanh Hương (2012). Nghiên cứu ứng dụng mô hình Markowitz trong xây dựng danh mục đầu tư cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

  - Nguyễn Quang Minh Nhi (2012). Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính các doanh nghiệp ngành sản xuất vật liệu xây dựng đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

  - Trương Hồng Trình (2011). Mô hình khởi sự kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp khởi sự: Nghiên cứu trong điều kiện Miền Trung và Tây nguyên. 2011

  - Trương Hồng Trình (2010). Nghiên cứu và phát triển quần thể du lịch Miền Trung: Thực trạng và giải pháp.

  - Trương Hồng Trình (2005). Phát triển hệ thống hỗ trợ tích hợp cho hoạch định chiến lược Marketing.

   

   

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd