DHKT

 • CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA

   

  PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ
  Giảng viên cao cấp
  Tiến sĩ tại ĐH Lyon 3 (Pháp)
  Email: nnvu@ac.udn.vn
  Điện thoại: 0905 029 990
  Lý lịch khoa học

  PGS. TS. VÕ THỊ THÚY ANH
  Giảng viên cao cấp
  Tiến sĩ tại ĐH UQAM (Canada)
  Email: vothuyanh@due.edu.vn
  Điện thoại: 0983 449 335
  Lý lịch khoa học

   

  PGS. TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
  Giảng viên cao cấp
  Tiến sĩ tại Học viện Tài chính Hà Nội
  Email: nhannh@due.edu.vn
  Điện thoại: (0236) 3836407
  Lý lịch khoa học

  PGS. TS. TRƯƠNG HỒNG TRÌNH
  Giảng viên cao cấp
  Tiến sĩ tại Học viện AIT (Thái Lan)
  Email: trinhth@due.edu.vn
  Điện thoại: (0236) 3836934
  Lý lịch khoa học

  TS. ĐẶNG TÙNG LÂM
  Giảng viên
  Tiến sĩ tại ĐH New South Wales (Úc)
  Email: dangtlam@due.edu.vn
  Điện thoại: 0915 858 458
  Lý lịch khoa học

  TS. ĐINH BẢO NGỌC
  Giảng viên
  Tiến sĩ tại ĐH UPMF (Pháp)
  Email: ngocdb@due.edu.vn
  Điện thoại: 0914 303 060
  Lý lịch khoa học

  TS. ĐẶNG HỮU MẪN
  Giảng viên
  Tiến sĩ tại ĐH La Trobe (Úc)
  Email: man.dang@due.edu.vn
  Điện thoại: 0905 132 054
  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN THANH HƯƠNG
  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH UQAM (Canada), NCS tại ĐH UTS (Úc)
  Email: huongnt@due.edu.vn
  Điện thoại: 0905 105 385
  Lý lịch khoa học

  THS. TRẦN NGUYỄN TRÂM ANH
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Westminster (Anh), NCS tại ĐH Swinburne (Úc)
  Email: anhtnt@due.edu.vn
  Điện thoại: 0914 219 969
  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN THỊ NHÃ UYÊN
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH South Florida (Mỹ)
  Email: uyenntn@due.edu.vn
  Điện thoại: 0905 093 389
  Lý lịch khoa học

  THS. THÁI THỊ HỒNG ÂN
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Queensland (Úc), NCS tại ĐH Grenoble Alpes (Pháp) 
  Email: antth@due.edu.vn
  Điện thoại: 0935 914 495
  Lý lịch khoa học

  THS. LÊ ĐẮC ANH KHIÊM
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Coventry (Anh)
  Email: khiemlda@due.edu.vn
  Điện thoại: 0905 146 244
  Lý lịch khoa học

  THS. HOÀNG CÔNG HUÂN
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Stirling (Anh), NCS tại ĐH Hull (Anh)
  Email: huanhc@due.edu.vn
  Điện thoại: 0917 188 887
  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN QUANG MINH NHI
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Coventry (Anh), NCS tại ĐH Cork (Ireland)
  Email: nhinqm@due.edu.vn
  Điện thoại: 0943 555 667
  Lý lịch khoa học

  THS. BÙI QUANG TRUNG
  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH Southampton (Anh), NCS tại ĐH KU Leuven (Bỉ)
  Email: trungbq@due.edu.vn
  Điện thoại: 0945 625 225
  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN THANH THẢO
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Queen Mary (Anh), NCS tại ĐH Warwick (Anh)
  Email: thaott@due.edu.vn
  Điện thoại: 0932 686 677
  Lý lịch khoa học

  THS. BÙI PHAN NHÃ KHANH
  Giảng viên 
  Thạc sĩ tại ĐH Queen's University Belfast (Anh)
  Email: khanhbpn@due.edu.vn
  Điện thoại: 0935 939 636
  Lý lịch khoa học

  THS. HUỲNH THUỲ YÊN KHUÊ
  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH Northampton (Anh)
  Email: khue.hty@due.edu.vn
  Điện thoại: 0901 951 077
  Lý lịch khoa học


  THS. HÀ LÊ HỒNG NGỌC
  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH Adelaide (Úc)
  Email: ngochlh@due.edu.vn
  Điện thoại: 0988 442 370
  Lý lịch khoa học


  THS. NGUYỄN THỊ NAM THANH

  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH Hull (Anh)
  Email: thanhntn@due.edu.vn
  Điện thoại: 0934 731 666

  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN NGỌC THẮNG

  Giảng viên
  Thạc sĩ tại London School of Economics (LSE) (Anh)
  Email: thangnn@due.edu.vn
  Điện thoại: 0914 000 555
  Lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN NGỌC TRÀ
  Giảng viên
  Thạc sĩ tại ĐH Warwick (Anh)
  Email: trann@due.edu.vn
  Điện thoại: 0906 409 255
  Lý lịch khoa học

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants