DHKT

Giảng viên Khoa Du lịch báo cáo nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài khoa học và công nghệ do ĐHĐN quản lý

15/04/2022

Vào ngày 7/4/2022 vừa qua, Nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Trần Trung Vinh làm chủ nhiệm cùng các thành viên gồm ThS. Trần Thị Kim Phương, ThS. Nguyễn Ký Viễn, ThS Nguyễn Thị Ngọc Ly, ThS. Thái Thị Huyền Trâm đã tham dự Hội đồng nghiệm thu cấp ĐHĐN đề tài KH&CN do ĐHĐN quản lý “Tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách: Trường hợp điểm đến là thành phố Đà Nẵng” do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức. 

Đề tài này là một trong số ít các nghiên cứu tập trung làm rõ ảnh hưởng của tương đồng hình ảnh trong hành vi du khách dưới sự tác động của biến trung gian và biến điều tiết. Nghiên cứu cũng đã tổng hợp được các lý thuyết nền có liên quan đến điểm đến, thương hiệu điểm đến, tương đồng hình ảnh, chất lượng cảm nhận điểm đến, giá trị cảm nhận điểm đến, sự hài lòng và trung thành thương hiệu điểm đến. Thông qua nghiên cứu, tác giả cũng đề xuất một mô hình tích hợp khám phá các mối quan hệ nhân quả giữa các lý thuyết nói trên trong dự đoán hành vi du khách.Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCOPUS với 01 bài báo Q1 và 01 bài báo 1,25 điểm trên Tạp chí Thương mại; Đồng thời đề tài đã góp phần hướng dẫn thành công 01 thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế.

Tại buổi họp, PGS.TS. Lê Văn Huy, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã nhận xét rằng đây là một đề tài công phu và có tính tham khảo cao cho khối ngành quản trị nói chung và quản trị du lịch nói riêng. TS. Huỳnh Huy Hòa, Viện trưởng Viện nghiên cứu và phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng và TS. Cao Trí Dũng, chủ tịch Hiệp hội du lịch Thành phố Đà Nẵng cũng cho rằng đề tài này vừa có ý nghĩa khoa học vừa có ý nghĩa cho hoạch định và quản lý du lịch tại Thành phố Đà Nẵng thông qua việc gia tăng hình ảnh/ thương hiệu điểm đến.

Khoa Du lịch xin chúc mừng PGS.TS. Trần Trung Vinh cùng Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành xuất sắc đề tài nghiên cứu của mình. Hy vọng quý thầy cô sẽ có thêm nhiều công trình nghiên cứu thành công hơn nữa, góp phần rạng danh Khoa du lịch. Nguồn: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

-----------------------BTT DULI-----------------------

#khoadulich

#btt
#bantin