DHKT

BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2020

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh du lịch được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các công ty du lịch cũng như các doanh nghiệp lữ hành quốc gia và quốc tế.

Thông tin chung của chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành:

Quản trị kinh doanh du lịch

Mã ngành

781 01 03

Trình độ đào tạo:

Đại học

Bằng cấp:

Cử nhân

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Thời gian đào tạo:

4 năm

Số tín chỉ:

134 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

Khoa phụ trách:

Du lịch

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

Website:

http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/du-lich

Facebook:

https://www.facebook.com/dulidue

Xem chi tiết tại: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH 2020