DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 10

29/08/2020

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 10]

TS. Sử Ngọc Diệp và nhóm nghiên cứu vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí Journal of Cleaner Production - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 7.246).

Su, N. D., Duong, H. T., Dinh, T. T .M., Nguyen, P. Q. D., & Lester, W. J. “Behavior towards shopping at retailers practicing sustainable grocery packaging: The influences of intra-personal and retailer-based contextual factors”.

Available at: Behavior towards shopping at retailers practicing sustainable grocery packaging: The influences of intra-personal and retailer-based contextual factors

Khoa Du Lịch hạnh phúc chúc mừng TS. Su Ngoc Diep và nhóm nghiên cứu!