DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 04

03/12/2018

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 04]

TS. Sử Ngọc Diệp vừa có bài báo đã được công bố trên tạp chí danh giá quốc tế “Current Issues in Tourism” (ISI; 2017-IF = 3.462) - Tạp chí thuộc “TOP 6” thế giới về du lịch theo danh mục ISI-2017.

Su, N.D., Johnson, L.W., & O’Mahony, B. (2018). "Analysis of push and pull factors in food travel motivation."

Available at: Analysis of push and pull factors in food travel motivation

Khoa Du Lịch hạnh phúc và tự hào chúc mừng TS. Su Ngoc Diep. Chúc Dr. Sử sức khỏe, tiếp tục có thêm những thành công mới trên trường quốc tế.