DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 07

04/02/2020

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 07]

- TS. Sử Ngọc Diệp, Nguyễn Ngọc An Nguyên, Nguyễn Thị Như Quỳnh, Trần Phương Thảo vừa có bài báo: "The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement, visitor experience and heritage destination image”, được công bố trên tạp chí Tourism Management Perspectives - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (Q1, IF = 2.485, A Ranking).

- Quý vị và bạn đọc có thể truy cập bài báo tại: The link between travel motivation and satisfaction towards a heritage destination: The role of visitor engagement, visitor experience and heritage destination image

- Khoa Du Lịch chúc mừng TS. Sử Ngọc Diệp và nhóm nghiên cứu! Su Ngoc Diep An Nguyên Quynh Nguyen Thao Tran