DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 06

01/10/2019

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 06]

TS. Sử Ngọc Diệp, TS. Nguyễn Phước Quý Duy và GS.TS Lester W Johnson vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên Tạp chí Transportation, Tạp chí thuộc danh mục danh tiếng thế giới ISI (SSCI, Q1, IF = 3.457).

Bài báo có tựa đề: “Effects of perceived safety, involvement and service quality on loyalty intention among ride-sourcing passengers”

Khoa Du Lịch hạnh phúc chúc mừng TS. Su Ngoc Diep và cộng sự!