DHKT

CÔNG BỐ QUỐC TẾ - 03

07/11/2018

[CÔNG BỐ QUỐC TẾ _ 03]

TS. Trần Trung Vinh & nhóm nghiên cứu Khoa Du Lịch vừa có bài báo đã được chấp nhận công bố trên tạp chí Tourism Review - Tạp chí thuộc danh mục uy tín thế giới ISI (SSCI).

Vinh, TT., Nguyen, N.P., Phuong, T.K., Tuan, T.N., & Thuan, H.T.P. "Brand equity in a tourism destination: a case study of domestic tourists in Hoian city, Vietnam”

Khoa Du Lịch chúc mừng TS. Trần TVinh; ThS. Phuong Tran; ThS. Tran Nien Tuan; ThS. Phương Thuấn!