DHKT

E-COM CHAMPIONS LEAGUE 2018

30/11/2018

IMAGES OF E-COM CHAMPIONS LEAGUE 2018


Trận thi đấu giữa chi Đoàn 44K22 & LQ 43K08.2-3-4 đã được diễn ra ngay sau khi buổi khai mạc kết thúc.------------------------------------------------

E=CM2 – E=Commerce MultiMedia


PARTNERS