• Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ VLVH đợt 3 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế

         Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế đợt 3 năm 2023 đến hết ngày 20/01/2024. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 71 Đường Ngũ Hành Sơn – Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.

         Thời gian xét tuyển: dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

         Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, website: http://due.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3950 110./.

         (Thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành tuyển sinh...xem tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/vualamvuahoc-ct/id/18197/cid/4523)

Khách thăm: 710

Thành viên: 207

Tổng: 917

Membership: Latest: Past 24 Hours: Prev. 24 Hours: Overall:
People Online
Visitors
Members
Total