• Ban tổ chức, Ban nội dung

   

  BAN TỔ CHỨC

  1. PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn

  Hiệu trưởng Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Trưởng ban

  2. PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

  Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT-ĐHĐN

  Phó trưởng ban

  3. PGS.TS. Lê Hữu Ái

  Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  4. PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên

  Trưởng Phòng Khoa học&HTQT, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  5. PGS.TS. Hoàng Tùng

  Trưởng Phòng Cơ sở vật chất, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  6. TS. Nguyễn Hồng Cử

  Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  7. ThS. Phan Kim Tuấn

  Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  8. ThS. Đặng Ngọc Châu

  Giám đốc Trung tâm CNTT & TT, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  9. Bà Hồng Thị Thủy

  Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường ĐHKT

  Ủy viên

   

  BAN NỘI DUNG

  1. PGS.TS. Ngô Văn Hà

  Phó Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKT

  Trưởng ban

  2. ThS. Lê Minh Thọ

  Phó Trưởng Khoa Kinh tế chính trị, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  3. TS. Phạm Huy Thành

  Khoa Lý luận chính trị, Trường ĐHKT

  Ủy viên

  4. ThS. Lê Thị Ngọc Hoa

  Khoa Kinh tế chính trị, Trường ĐHKT

  Ủy viên

   


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants