• Cách thức gửi bài

  1. Ngôn ngữ: Tiếng Việt

  2. Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 5.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục;

  Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/ nhóm tác giả và đơn vị công tác; (3) Tóm tắt: 300-500 từ; (4) 2-5 từ khóa; (5) Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu; (6) Kết quả nghiên cứu, thảo luận và hàm ý chính sách; (7) Tài liệu tham khảo; (8) Phụ lục (nếu có).

  Tùy theo nội dung và phương pháp nghiên cứu, bài viết có thể gồm các mục khác thích hợp.

  Định dạng: softcopy (file word), phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 12, dãn dòng: single.

  3. Thời hạn nhận bài viết:

  Hạn cuối gửi bài: ngày 21 tháng 04 năm 2019

  4. Địa chỉ gửi bài:

  Tác giả gửi bài viết qua email: hanv@due.edu.vn (PGS.TS Ngô Văn Hà, ĐT: 0983396787)

  Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo.

porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants