Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các bạn sinh viên đến tham dự Hội thảo khoa học quốc gia "Mô hình cân bằng tổng thể và các phương pháp phân tích tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia".