Bản tin TOTV

  quảng cáo

  hỏi - đáp

  • Hỏi: Nếu muốn hiểu rõ về Đoàn Thanh niên trường ĐH Kinh tế thì mình liên hệ với ai?
  • Đáp: Bạn có thể đến VP Đoàn ở tầng 1 Khu A để gặp những anh/chị chuyên trách Đoàn. Ngoài ra bạn có thể...
  • Hỏi: Điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta?
  • Đáp: Điều này phụ thuộc vào mỗi người. Đối với thanh niên, là sống có ước mơ, hoài bão, có trách nhiệm...
  • Hỏi: Hoạt động Đoàn để làm gì?
  • Đáp: Thông thường Đoàn Trường tổ chức hoạt động nhằm tạo môi trường để các Đoàn viên - Sinh viên rèn...