Danh hiệu Sinh viên 5 tốt

Nguyễn Thảo Phương

06/04/2015

SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG – NGUYỄN THẢO PHƯƠNG


I. TRÍCH NGANG LÝ LỊCH:

1.  Họ và tên:  Nguyễn Thảo Phương

2.  Ngày sinh: 04/02/1993. Giới tính: Nữ

3.  Dân tộc:     Kinh

4.  Quê quán:  Xã Hòa Tiến – Huyện Hòa Vang –

                      Tp. Đà Nẵng

5.  Trường:     Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng

    Khoa:        Quản trị Kinh doanh      Lớp:37K16 CLC

    Ngành:       Quản trị tài chính   

    Sinh viên năm thứ: 04

    Điện thoại: 01275416290    Email:        phuongnt0402@gmail.com    

6.  Chức vụ:

1) Thành viên Ban chủ nhiệm, Trưởng ban Văn nghệ Câu lạc bộ Sức trẻ Kinh tế - Đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

2) Lớp trưởng 37K16 CLC

7.  Đảng viên, đoàn viên: Đảng viên.

II. THÀNH TÍCH :

1.  Tiêu chuẩn đạo đức tốt

· Điểm rèn luyện đạt:

Kì 1 năm 2013-2014:  92 điểm (Xuất sắc)

Kì 2 năm 2013-2014:  90 điểm (Xuất sắc).

· Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

· Đạt loại ưu trong các học phần:

“Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1”: Loại 

“Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2”: Loại A (Xuất sắc)

“Tư tưởng Hồ Chí Minh”: Loại A (Xuất sắc)

“Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam”: Loại B

2.  Tiêu chuẩn học tập tốt

· Điểm trung bình học tập cả năm 2013-2014: 3.53 (Giỏi)

· Điểm trung bình tích lũy toàn khóa:               3.54 (Giỏi)

· Tham gia nghiên cứu khoa học cấp trường.

3.  Tiêu chuẩn thể lực tốt

· Tham gia đồng diễn Flashmob Vũ điệu biển xanh - Điểm hẹn mùa hè 2014.

· Đạt loại Khá chứng chỉ Giáo dục thể chất (toàn khóa) do Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng giảng dạy.

4.  Tình nguyện

· Tham gia Chiến dịch tình nguyện hè Đại học Đà Nẵng: Chương trình Mùa hè xanh - Chung sức vì cộng đồng năm 2013.

· Tham gia Chiến dịch tình nguyện hè Đại học Đà Nẵng: Chương trình Mùa hè xanh - Chung sức vì cộng đồng năm 2014.

· Tham gia chương trình tình nguyện đông Mùa gió ấm do Câu lạc bộ Sức trẻ Kinh tế tổ chức năm 2013.

· Tham gia chương trình tình nguyện “Ánh trăng trẻ thơ” do Câu lạc bộ Sức trẻ Kinh tế tổ chức năm 2014.

· Tham gia chương trình Ngày chủ nhật xanh do Đoàn Trường Đại học Kinh tế tổ chức.

· Giấy khen của Đoàn Trường Đại học Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong chương trình Chung sức cộng đồng - Chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè năm 2014.

5.  Hội nhập

· Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tham gia chương trình giao lưu thanh niên Việt Nam - Nhật Bản Jenesys 2.0 tháng 09/2014 tại Tokyo - Nhật Bản.

· Hoàn thành khóa tập huấn kỹ năng cho cán bộ Đoàn – Hội các cấp do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế tổ chức.

· Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ Ielts 7.0 tháng 06/2014.

· Hoàn thành chứng chỉ tin học ứng dụng cấp độ B: Đạt loại Giỏi.

· Giấy khen của Đoàn trường vì đã có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012-2013.

· Giấy khen của Đoàn trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012-2014.