Dear authors, in order to smooth your submission process, from July 1st, the organizing committee of MICA 2022 decided to adjust the submission method. Please send your manuscripts via email (mica@due.edu.vn) and note that the response of receiving your papers will be sent on Mondays.

If you encounter any problems during your submission, please contact the Conference Secretary: Dr. Trieu Khai Tran (trantrieukhai@due.edu.vn).

Kính gửi quý tác giả, nhằm tạo sự thuận tiện trong quy trình nộp bài, từ ngày 01/07/2022 Ban tổ chức MICA 2022 quyết định điều chỉnh phương thức nộp bài. Quý tác giả vui lòng gửi bài báo thông qua email của Ban tổ chức (mica@due.edu.vn) và xin lưu ý, email phản hồi về việc nhận bài được gửi đến quý tác giả vào thứ hai hàng tuần.
Nếu quý tác giả có vướng mắc trong quá trình nộp bài, vui lòng liên hệ thư ký hội thảo, Tiến sĩ Trần Triệu Khải (trantrieukhai@due.edu.vn).

Submission

Sign In
Submission ID:
  
Password:
 

 

Khách thăm: 407

Thành viên: 3

Tổng: 410

Membership: Latest: Phongsavanh Bounthavong Past 24 Hours: 0 Prev. 24 Hours: 0 Overall: 29089
Membership
Latest New User
Past 24 Hours
Prev. 24 Hours
Lượt truy cập

People Online
Visitors
Members
Total

Online Now Online Now:
01: Nguyễn Thị Thuỳ Trang
02: Trần Thị Thu Hương
03: Hoàng Thị Khánh Huyền