Tin tức - Sự kiện

[THÔNG BÁO] - Về việc xét và đề nghị cộng điểm ưu tiên xét học bổng học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018

20/05/2018

Thông báo về việc xét và đề nghị cộng điểm ưu tiên xét học bổng học tập HK II, năm học 2017 - 2018.

Tải thông báo: So23.[18.05.18]TB.Xetcongdiemuutien.KyIInamhoc2017-2018.doc

Biểu mẫu kèm theo: Bangtonghop.DSCongdiemUT2018.xlsx

Lưu ý:

1. Quy trình các bước có sự thay đổi, theo đó:

- BƯỚC 1: CHI ĐOÀN tổ chức sinh hoạt CHI ĐOÀN để hoàn thành Hồ sơ đề nghị xét Cộng điểm ưu tiên;
- BƯỚC 2: CHI ĐOÀN nộp hồ sơ về LIÊN CHI ĐOÀN;
- BƯỚC 3: Liên chi Đoàn là đầu mối tổng hợp hồ sơ của các Chi Đoàn; tiến hành kiểm tra hồ sơ; ký xác nhận (Bí thư Liên chi Đoàn ký); nộp đồng thời hồ sơ bản cứng (Hồ sơ Chi Đoàn gửi lên và bảng tổng hợp do Liên chi Đoàn lập) về Văn phòng Đoàn (thông qua Ban Đoàn vụ) và file bản mềm (bảng tổng hợp do Liên chi Đoàn lập) qua Email: bdv.doantruong.dhkt.dhdn@gmail.com trước 16h00 thứ Năm, ngày 31/05/2018

 

2. Đoàn Trường chỉ căn cứ trên hồ sơ nộp trực tiếp (hồ sơ bản cứng của Chi Đoàn do Liên chi Đoàn tổng hợp) gửi về Văn phòng của các Liên chi Đoàn để hoàn thành danh sách sinh viên đề xuất cộng điểm ưu tiên.