DHKT

Hội nghị Công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

04/07/2024

Sáng ngày 4/7, tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã diễn ra Hội nghị Công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo với hơn 450 đại biểu tham dự.


Việc tổ chức Tập huấn Công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những thay đổi giúp cho các cán bộ làm công tác quản lý, kế toán, tài chính của các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nắm vững các quy định và vận dụng trong thực tiễn công việc được giao, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng và giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư.


Đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đinh Minh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: "Hội nghị được tiến hành trong vòng 2 ngày với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực cần phải chỉnh lại ngay trong thời gian tới. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung nghiên cứu, tiếp thu kiến thức được truyền đạt để nắm vững các quy định mới của pháp luật về kế toán và tài sản công, tài chính công để triển khai thực hiện tại các đơn vị. Trong thời gian Hội nghị, các đơn vị có thể đề xuất những khó khăn, vướng mắc trong quản lý tài chính công, tài sản công để Ban tổ chức triệu tập gửi các chuyên gia có mặt trong hội nghị giải đáp".


Ông Đinh Minh Tùng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu khai mạc Hội nghị

Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến giáo dục và đào tạo, luôn xem giáo dục và đào tạo là quyết sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển và đóng góp ưu tiên đầu tiên cho nguồn lực và rất quan tâm đến việc hoàn thiện thể chế pháp luật nhất là pháp luật liên quan đến tự chủ đại học. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống pháp luật liên quan đến tự chủ đại học chưa thực sự đồng bộ, thiếu tính nhất quán trong khi thực tiễn rất phong phú nên những người làm công tác liên quan đến quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư còn nhiều lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Mặt khác, việc cập nhật nghiên cứu sâu sắc, nắm bắt một cách có hệ thống các văn bản liên quan đến lĩnh vực này để vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quản lý của những người làm công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư thực sự còn nhiều hạn chế. Vì vậy, Hội nghị tập huấn những văn bản mới về công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư cho các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do các chuyên gia trực tiếp truyền đạt là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.


PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng hi vọng qua Hội nghị tập huấn lần này sẽ giúp cho các cơ sở nắm bắt tốt hơn, kịp thời hơn các quy định liên quan một cách có hệ thống, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm góp phần phát triển đơn vị. Đồng thời, Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh rằng, Hội nghị hôm nay được tổ chức với ý nghĩa vô cùng quan trọng, bên cạnh phổ biến những quy định mới về tài chính, tài sản và đầu tư thì đây cũng là dịp để Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ hội lắng nghe những ý kiến phản ánh từ cơ sở về những khó khăn, vướng mắt, bất cập về chế độ chính sách để Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với Chính phủ, các Bộ ngành sửa đổi, hoàn thiện các quy định phù hợp với tình hình của thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các trường đại học trong việc thực hiện quyền tự chủ của mình, tranh thủ thêm nguồn lực về các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, về các nội dung:

- Ngày 4/7: bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng phòng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính trình bày về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC bao gồm các vấn đề: Những điểm mới trong Thông tư số 24/2024/TT-BTC: Tài khoản kế toán, sổ sách, chứng từ kế toán; Công tác hạch toán kế toán, lập báo cáo quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính.


Bà Trần Thị Thu Hương - Trưởng phòng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính trình bày nội dung

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cùng trao đổi, hướng dẫn kịp thời đối với một số vướng mắc, hạn chế của các đơn vị trực thuộc về quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư.


Các đại biểu trao đổi, thảo luận


Hội nghị sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5/7 với nội dung: Triển khai một số nội dung liên quan đến công tác tổng kiểm kê tài sản tại các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 213/QĐ- TTg và Quyết định số 798/QĐ- BTC của Bộ Tài chính; nhiệm vụ của các cơ quan tống hợp và nhiệm vụ của đơn vị do ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính trình bày.  

Đại học Đà Nẵng vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn làm đơn vị đăng cai phối hợp tổ chức Hội nghị Công tác quản lý tài chính công, tài sản công và đầu tư đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội nghị không chỉ giúp tăng cường chất lượng quản lý mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ thống giáo dục, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng và xã hội nói chung.

Trung tâm CNTT&TT