DHKT

Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K

03/10/2023

Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức chương trình Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên 49K vào ngày 01/10. Các báo cáo viên phổ biến nội dung đến từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.


Chương trình định hướng nhằm phổ biến các yêu cầu liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện (Giáo dục giới tính; phòng/chống tội phạm, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác...) và trang bị kiến thức cho TSV về các quy định pháp luật (Luật Thanh niên, Luật an toàn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng,...). 


Đồng thời, Quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ VI, Hội nghị lần thứ VII (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Khóa XIII; Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tiếp tục việc quán triệt, tuyên truyền những nội dung cơ bản trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng và SV. Tuyên truyền, hướng dẫn sinh viên tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.


Báo cáo viên phổ biến các thông tin pháp luật cho sinh vên 49K

Các bạn sinh viên 49K Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN sẽ được nghe và cập nhật các thông tin về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam cũng như Các vấn đề thời sự về tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế, chú trọng những tin tức nổi bật trong năm 2023.


Sinh viên trao đổi, tìm hiểu thông tin về pháp luật với báo cáo viên

Định hướng giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật cho sinh viên khóa 49K được diễn ra từ ngày 01/10 - 07/10/2023. Đây là nội dung trong chương trình đào tạo, có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi chấp hành pháp luật của sinh viên và giúp hình thành, xây dựng đội ngũ sinh viên có đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm đáp ứng yêu cầu của sự phát triển xã hội.


Trung tâm CNTT&TT