DHKT

Video: Nhìn lại thành công của Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2022

03/08/2022

Diễn ra vào ngày 30/7/2022, Hội thảo quốc tế sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học kinh tế và kinh doanh SR ICYREB 2022 là diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khối các trường kinh tế và quản trị kinh doanh. 

Thành công của Hội thảo SR ICYREB lần thứ nhất đã minh chứng cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa 10 trường đại học hàng đầu cả nước trong lĩnh vưc kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Với vai trò là đơn vị đăng cai, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN cũng đã thể hiện nỗ lực kết nối lực lượng trí thức trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế trên lĩnh vực kinh tế và kinh doanh.

Cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấn tượng của Hội thảo SR-ICYREB 2022:

Trung tâm CNTT & TT