DHKT

Tân sinh viên 47K tham gia Tuần sinh hoạt công dân

14/09/2021

Chào mừng các tân sinh viên chuẩn bị năm học mới, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học từ 13/9/2021 - 22/9/2021 theo hình thức trực tuyến.

Đầu tiên, các tân sinh viên được xem video clip giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, về tầm nhìn, sứ mệnh, những thành tích đã đạt được, cấu trúc hiện hành và định hướng phát triển của Nhà trường.


Các tân sinh viên nghiêm túc tham gia tuần sinh hoạt sinh viên

Thầy Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Công tác sinh viên gửi lời chào mừng của lãnh đạo nhà trường đến tân sinh viên. Qua đó, phổ biến các nội dung liên quan tới người học (Luật Giáo dục); Chương trình và nhiệm vụ cụ thể của công tác sinh viên năm học 2021 - 2022; Quán triệt, phổ biến các nội dung quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường, nội quy học đường và một số quy định của Trường Đại học Kinh tế và Giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho sinh viên phù hợp từng ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay… Đồng thời, giới thiệu các đơn vị, phòng ban chức năng, đoàn thể trong trường nhằm đáp ứng sự phát triển toàn diện của tân sinh viên. Ngoài ra, các tân sinh viên sẽ được trang bị các phương pháp, kỹ năng cơ bản để phục vụ việc học tập hiệu quả trong thời gian sắp đến.


Thầy Trần Quốc Hùng - Trường phòng Công tác sinh viên giới thiệu về nhà trường cho các tân sinh viên

Tham gia Tuần sinh hoạt công dân các tân sinh viên sẽ được tiếp thu được những nội dung thông tin bổ ích liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của mình tại trường như: các thông tin tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế trong thời gian qua; Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia; Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc.


Tân sinh viên nghe phổ biến về chính sách học bổng của nhà trường

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là một trong nhiều hoạt động thường niên của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN dành cho các tân sinh viên. Các bạn tân sinh viên 47K sau khi tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ phải thực hiện bài thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt.

Hy vọng rằng cùng với sự chuẩn bị chu đáo từ phía nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, các bạn tân sinh viên sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

Trung tâm CNTT&TT