DHKT

TB v/v tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Khoa năm học 2018-2019

07/05/2019

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2018-2019

Kính gửi: Các Đơn vị trong toàn Trường

Thực hiện kế hoạch tổ chức Hội nghị SVNCKH năm học 2018-2019, Phòng Khoa học & HTQT kính gửi đến các Đơn vị quy trình tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2018-2019 như sau:

I. Hội nghị SV NCKH cấp Khoa

1. Các Đơn vị gửi danh sách Hội đồng đánh giá công trình SVNCKH cấp Khoa (Mẫu 1), danh sách các đề tài tham gia báo cáo cấp Khoa và dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị cấp Khoa (Mẫu 2) về Phòng KH&HTQT chậm nhất trước ngày 10/5/2019. Trên cơ sở này, Phòng KH&HTQT tổng hợp và trình BGH phê duyệt quyết định và danh sách Hội đồng cấp Khoa.

2. Các Đơn vị đăng ký lịch tổ chức Hội nghị cấp Khoa trước ngày 10/5/2019 tại link sau: http://bit.ly/2Twn0dK hoặc Link đầy đủ tại đây.Nhà trường sẽ chuẩn bị 01 phòng bảo vệ có backdrop để hỗ trợ cho các Đơn vị. Các Đơn vị tổ chức Hội nghị SVNCKH cấp Khoa theo kế hoạch đã đăng ký, chậm nhất là ngày 22/05/2019.

3. Hội đồng chấm công trình NCKH của sinh viên cấp Khoa theo hồ sơ đính kèm (Mẫu 3 CLC & Mẫu 3 Đại trà – Phiếu nhận xét phản biện, Biên bản, phiếu đánh giá, Mẫu báo cáo toàn văn, mẫu tóm tắt). Hồ sơ đánh giá và báo cáo NCKH của SV cần được lưu trữ tại Khoa để phục vụ cho công tác kiểm toán và kiểm định chất lượng hàng năm.

4. Hội đồng đánh giá công bố kết quả chấm công trình NCKHSV cấp cơ sở, gửi Danh sách đề cử công trình SVNCKH tham gia Hội nghị cấp Trường (Mẫu 4) về Phòng KH&HTQT trước ngày 28/5/2019. Hội nghị SVNCKH cấp Trường dự kiến tổ chức trong khoảng thời gian từ 3-8/6/2019.

5. Các Đơn vị hoàn thành công tác thanh toán tiền hỗ trợ SVNCKH và GVHD trước 30/06/2019 với Phòng Kế hoạch – Tài chính. Hồ sơ thanh toán bao gồm: Quyết định danh mục SVNCKH, phân công GVHD; Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị cấp Khoa; Đề nghị thanh toán Hội nghị cấp Khoa; và các tài liệu minh chứng cấp Khoa.

II. Hội nghị SV NCKH cấp Trường

            1. Căn cứ vào danh sách đề cử đề tài SV NCKH tham gia Hội nghị cấp Trường được gửi lên từ các Khoa, Nhà Trường sẽ ra Quyết định danh mục các đề tài NCKH của sinh viên tham gia Hội nghị cấp Trường.

            2. Thành lập Hội đồng đánh giá công trình SVNCKH cấp Trường. Mỗi Đơn vị đề cử 02 giáo viên tham gia Hội đồng cấp Trường (GVHD không tham gia Hội đồng cấp Trường).

            3. Tổ chức Hội nghị cấp Trường (dự kiến thời gian tổ chức từ 3-8/6/2019), ra Quyết định khen thưởng với các đề tài đạt giải.

            4. Thành lập Hội đồng đánh giá để tuyển chọn các đề tài trong danh sách các đề tài đạt giải để tham gia giải thưởng cấp Bộ trước ngày 12/6/2019.

            5. Hoàn thành công tác thanh toán tiền hỗ trợ SVNCKH và GVHD tham gia Hội nghị cấp Trường trước 31/07/2019 với Phòng Kế hoạch – Tài chính

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề tổ chức Hội nghị SV NCKH cấp Khoa, các Đơn vị vui lòng liên hệ theo SĐT: 0236.3954243 (gặp chuyên viên Dương Quỳnh Anh)

TÀI LIỆU- BIỂU MẪU DÀNH CHO HỘI NGHỊ SVCNKH CẤP KHOA: TẠI ĐÂY

Trân trọng cảm ơn!

P.KH&HTQT


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd