DHKT

Thông báo về việc câp giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo cho sinh viên

28/03/2019

   ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                         Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch cấp giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo cho sinh viên hệ chính quy

Học kỳ II năm học 2018-2019


 


Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

 

 

        Hiện nay, Nhà trường đang hoàn thiện phần mềm tự in giấy xác nhận vay vốn tại tài khoản cá nhân của từng sinh viên, nên tạm thời trong học kỳ II năm học 2018-2019 sinh viên vẫn thực hiện theo quy trình hướng dẫn sau cho đến khi Nhà trường có thông báo mới.

A. Đối tượng sinh viên được cấp giấy xác nhận vay vốn:

    1. Sinh viên thuộc gia đình Hộ nghèo, Hộ cận nghèo.

    2. Sinh viên thuộc gia đình có thu nhập bằng 150% Hộ nghèo.

    3. Sinh viên thuộc gia đình khó khăn đột xuất.

    4. Sinh viên mồ côi.

B. Quy trình giải quyết

    * Bước 1: Sinh viên đăng ký in giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo với lớp trưởng.

    * Bước 2: Lớp trưởng tập hợp danh sách các bạn đăng ký gửi qua địa chỉ email: phongcongtacsinhvien@due.edu.vn từ ngày 20/01/2019 đến ngày 20/04/2019. Phòng CTSV sẽ hẹn lịch trả giấy xác nhận qua email khi nhận được thư.

    * Bước 3: Lớp trưởng nhận giấy xác nhận vay vốn tín dụng đào tạo theo lịch hẹn tại Phòng công tác sinh viên để phát cho các bạn.

    Lưu ý: Sinh viên không đúng các đối tượng trên thì địa phương sẽ không cho vay vốn.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng thời gian theo thông báo của từng học kỳ. Mọi sự chậm trễ, Phòng CTSV sẽ không ký xác nhận và chuyển sang ký ở học kỳ sau.

    Trân trọng!

                                                                                                                             TL. HIỆU TRƯỞNG  

Nơi nhận:                                                                                                          TRƯỞNG PHÒNG CTSV

- Như kính gửi (để thực hiện);                                                                                           Đã ký

- Lưu VT, P.CTSV./.                                                                    


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort