DHKT

Thông cáo báo chí: Hội thảo khoa học quốc gia "“Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại”

29/03/2019

 

 

Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

“XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG BỐI CẢNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI”

Sáng ngày 29 tháng 3 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại”. Đây là một trong những hoạt động hợp tác NCKH trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hai trường Đại học khối ngành Kinh tế vào tháng 10/2017.  
Hội thảo lần này nhằm tạo dựng diễn đàn học thuật thảo luận, trao đổi, phân tích, dự báo và xác định các ngành có lợi thế phát triển của Việt Nam giai đoạn 2017 – 2025 trong bối cảnh thực thi các Hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra, Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, lắng nghe những kiến nghị, định hướng, lộ trình và các giải pháp để phát triển các ngành kinh tế có lợi thế nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi đôi với giảm phân hóa giàu nghèo.

Hội thảo đã nhận 42 bài viết từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà chính sách của các Trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và có 34 tham luận được Ban tổ chức thông qua để báo cáo và đăng trên kỷ yếu Hội thảo quốc gia. Các tham luận tập trung phản ánh trên nhiều khía cạnh khác nhau của chủ đề hội thảo: phân tích và đánh giá bối cảnh quốc tế và xu hướng tự do hóa thương mại, nhận diện các cơ hội và thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do; phân tích năng lực cạnh tranh trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do, và dự báo tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2017-2025; Dự báo và xác định các ngành có lợi thế phát triển của Việt Nam giai đoạn 2017-2025 trong bối cảnh hội nhập; kiến nghị định hướng, lộ trình và các giải pháp để phát triển các ngành kinh tế có lợi thế nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đi đôi với việc giảm phân hóa giàu nghèo trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại tự do và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như kinh nghiệm và những bài học thành công trong xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại để có thể áp dụng cho Việt Nam.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng luôn mong muốn mở rộng mối quan hệ kết nối với các đối tác trong cả nước, với mục đích góp phần cho sự thịnh vượng quốc gia và một cộng đồng khoa học có trách nhiệm và năng lực. Hội thảo khoa học quốc gia “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại” cũng là dịp để Nhà trường tạo dựng liên kết để xây dựng mạng lưới nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách tại Đà Nẵng và khu vực địa phương với các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trên cả nước.

Trung tâm CNTT & TT

 


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort