DHKT

Thông báo về học bổng của Công ty Fulltime System & Bridge

14/03/2019

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 226 /TB-ĐHKT                            Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng của Công ty Fulltime System & Bridge

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

          Căn cứ Công văn số 730/ĐHĐN-HSSV ngày 13 tháng 03 năm 2019 về việc cấp học bổng của Công ty Fulltime System & Bridge  năm học 2018-2019, Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN thông báo chương trình xét cấp học bổng như sau:

1. Điều kiện và tiêu chuẩn:

          -  Kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019 đạt 2.5 trở lên tính theo thang điểm 4;

          -  Hiện chưa nhận học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2018-2019;

          -  Ưu tiên sinh viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông hoặc các hình thức khác hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác.

 

2. Thời gian và thủ tục cấp học bổng:

2.1 Hồ sơ đăng ký:  xét cấp học bổng bao gồm:

          - Đơn xin cấp học bổng (Xem Mẫu Đơn xin học bổng doanh nghiệp tại Mục Biểu mẫu - Phòng Công tác sinh viên);

          - Bảng điểm học tập và điểm rèn luyện kỳ I/2018-2019;

          - Bản sao giấy chứng minh nhân dân và thẻ sinh viên;

          - Bản sao giấy chứng nhận các giấy tờ ưu tiên khác (thành tích hoạt động, giải thưởng, xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo...);

2.2 Thời gian nhận hồ sơ: đến 17h00 ngày 20 tháng 3 năm 2019.

3. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên

4. Kết quả xét cấp học bổng: sẽ thông báo trên trang web của Trường.

        Nhận được Công văn này, kính đề nghị các đơn vị  thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác sinh viên. Mọi trường hợp chậm trễ và thiếu sót về hồ sơ, không đúng quy định sẽ không được xem xét.

Trân trọng.

                                                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:                                                                                               

- Như nơi gửi;

- Lưu VT, P. CTSV.                                             


porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort denizli escort