DHKT

Phúc khảo đối với sinh viên xét tốt nghiệp: trước 11 giờ ngày 19/01/2019

18/01/2019

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tổ chức cho sinh viên thuộc diện xét tốt nghiệp trong đợt 1 năm học 2018-2019 đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019. Thời gian từ ngày 18/01/2019 đến 11h00 ngày 19/01/2019.

Sinh viên đăng ký trực tuyến tại website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên chọn mục Phúc khảo điểm thi.

Đề nghị sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo này.

Trân trọng.