DHKT

Thông báo về việc đăng ký cấp Bảng điểm học tập toàn khóa

18/01/2019

THÔNG BÁO

 

       Kính gửi:     Sinh viên các lớp tốt nghiệp đợt 1 năm học 2018 - 2019.

 

         Theo quy định, những sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp miễn phí 01 Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.

        Để thuận lợi cho sinh viên trong việc chuẩn bị hồ sơ xin việc và sử dụng trong các mục đích khác, theo nhu cầu đăng ký của sinh viên, Nhà trường sẽ cấp thêm (có thu phí):

         - Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Việt.

         - Bảng kết quả học tập toàn khóa bằng Tiếng Anh.

         Sinh viên có nhu cầu đăng ký và nộp lệ phí tại phòng Đào tạo (gặp cô Chi) từ ngày 18/01/2019 đến hết ngày 22/01/2019.

         Bảng kết quả học tập toàn khóa sẽ chuyển cho sinh viên sau Lễ trao bằng tốt nghiệp.

                  Trân trọng!