DHKT

Thư mời tham dự nhóm đọc Tư tưởng Hồ Chí Minh - 04/01/2019

03/01/2019

Kính gửi Quý Thầy/Cô,


Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ đề:    Hồ Chí Minh với vấn đề đấu tranh chống tiêu cực trong bộ máy nhà nước

Báo cáo viên   TS. Dương Anh Hoàng, ThS. Lê Minh Thọ

Thời gian: 18h00 ngày 04/01/2019 (thứ Sáu)

Địa điểm:  Văn phòng Khoa Kinh tế chính trị

Tài liệu của buổi sinh hoạt Nhóm đọc, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời.


Trân trọng.

Phòng KH&HTQT.