DHKT

Thông báo về việc thu phí bảo hiểm y tế của sinh viên hệ chính quy năm 2019

04/12/2018

 

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

Số: 1548/TB-ĐHKT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v  thu phí Bảo hiểm y tế năm 2019)

 

   Kính gửi:    

 - Các Khoa, Phòng trong Trường;

 - Tất cả sinh viên hệ Chính quy.

                       

    Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14.11.2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13.06.2014; Công văn số 1175/BHXH-QLT ngày 20/07/2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn thu BHYT sinh viên năm học 2018-2019.

Trường Đại học Kinh tế thông báo thu BHYT năm 2019 như sau:

    I.  Đối tượng thu BHYT:  

     (Sinh viên trong danh sách đính kèm).

    II. Mức phí, hình thức và thời gian thu:

      1. Mức phí:  525.420đ/sinh viên/12 tháng.

      Thẻ BHYTcó giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019

      2.      Hình thức và thời gian thu phí:

      - Sinh viên nộp tiền vào thẻ ATM của Ngân hàng Đông Á trước 00h,00 ngày 12/12/2018, mọi sự chậm trễ sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

      *. Một số lưu ý:

      - Sinh viên có thẻ BHYT được địa phương cấp khai thông tin thẻ BHYT vào form tại địa chỉ: https://tinyurl.com/khai-theBHYT-DiaphuongCap. Sinh viên phải khai trước ngày 12/12/2018 đề nhà trường không thu phí.

      - Sinh viên Khóa 44K lưu ý:

        + Phải kích hoạt thẻ ATM Ngân hàng Đông Á trước khi nộp phí vào thẻ.

       + Các sinh viên 44K có bố/mẹ công tác trong lực lượng công an, quân đội, đến nay Nhà nước không cấp thẻ BHYT nữa (Theo Luật đã > 18 tuổi), sinh viên nào có thẻ BHYT thuộc diện này thì phải trực tiếp liên hệ Phòng Y tế Nhà trường để giải quyết.

      - Sinh viên có gì chưa rõ đến trực tiếp Phòng Y tế Nhà trường (hoặc qua facebook của bộ phận y tế: https://tinyurl.com/FB-YTE-DUE) để được tư vấn.

Sinh viên bắt buộc phải tham gia BHYT như Luật đã quy định, sinh viên không tham gia bị trừ 10 điểm rèn luyện và sẽ xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.