DHKT

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 - Đợt 1

23/11/2018

Hiện nay, đã có lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Đợt 1). Đề nghị sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi.

Xem lịch thi các môn thi viết

Xem lịch thi vấn đáp

Xem lịch thi máy

Xem lịch thi kỹ năng Speaking - HP Ielts Intermediate 1 

Lưu ý: Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959003.