DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo khoa học “Vai trò của đầu tư công với đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế”

30/10/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam và Ban chủ nhiệm đề tài "Tác động của đầu tư công tới đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế Tỉnh Quảng Nam" phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò của đầu tư công với đầu tư tư nhân trong tăng trưởng kinh tế” với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 14h00 ngày 01/11/2018 (Thứ Năm)

Địa điểm: Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam, 54 Hùng Vương, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Quý Thầy Cô vui lòng xác nhận tham dự qua số điện thoại 0236-3954243 hoặc email khoahoc@due.edu.vn trước 17h ngày 31/10/2018 (Thứ Tư).

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT