DHKT

Nghiệm thu giáo trình sau đại học: Các tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác, Ăngghen, V.I.LêNin

24/10/2018
Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN sẽ tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình sau đại học
Tên giáo trình: Các tác phẩm kinh điển triết học của C.Mác, Ăngghen, V.I.LêNin
Thời gian: 17h00 ngày 25 tháng 10 năm 2018 (Thứ Năm)
Địa điểm: Phòng D103, Trường  Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
Thành phần: Theo Quyết định số 1999/QĐ-ĐHKT ngày 10/10/2018 và Quý Thầy/Cô có quan tâm.
Trân trọng kính thông báo.

Phòng KH&HTQT