DHKT

Kế hoạch thay đổi phòng học thứ 5 ngày 18 tháng 10 năm 2018

12/10/2018

THÔNG BÁO

                Kính gửi: 

                               - Quý Thầy (Cô) giáo;

                               - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

        Theo kế hoạch phòng học, Nhà trường sẽ thay đổi phòng học D102 và D103 ngày thứ 5 (18/10/2018) sang phòng A403 và A402 để phục vụ cho Hội thảo trong khuôn khổ dự án USAID COMET. Thông tin chi tiết xem file đính kèm.

        Kính đề nghị Quý Thầy (Cô) và các Sinh viên có liên quan xem kế hoạch để việc giảng dạy và học tập được thuận lợi.

        Trân trọng!

 

Kế hoạch thay đổi phòng học: Tải tại đây.