DHKT

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 2018-2019

11/10/2018

        Nhà trường thông báo danh sách sinh viên đối tượng chính sách được hưởng chế độ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội và hỗ trợ học phí Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019.

     - Sinh viên xem danh sách đính kèm bao gồm:

     1. Miễn 100 % học phí 

     2. Giảm 70% học phí

     3. Giảm 50% học phí

     4. Trợ cấp xã hội

     5. Hỗ trợ chi phí học tập.

     - Sinh viên sẽ nhận tiền chính sách tại tài khoản cá nhân của sinh viên.

          P. CTSV

       Xem chi tiết tại đây.