DHKT

Thư mời tham dự nhóm đọc Khoa Kinh tế - 08/10/2018

08/10/2018

Kính gửi Quý Thầy/Cô,


Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, học viên sau đại học, các bạn sinh viên có quan tâm đến tham dự buổi sinh hoạt Nhóm đọc Khoa Kinh tế

Chủ đề: Vai trò của nhà nước trong điều tiết nền kinh tế và tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế của nước cộng hòa Macedonia

Báo cáo viênNCS. Nguyễn Viết Vy

Thời gian: 15h30 ngày 08/10/2018 (thứ Hai)

Địa điểm: Phòng Nghiên cứu, Tầng 4 Thư viện Trường ĐHKT

Tài liệu của buổi sinh hoạt Nhóm đọc, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại đây.

Thông báo này thay cho giấy mời.


Trân trọng.

Phòng KH&HTQT.