DHKT

Thông báo kết quả rút học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019

05/10/2018

THÔNG BÁO

                     Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

          Hiện nay đã có kết quả rút học phần học kỳ I năm học 2018 - 2019. Đề nghị sinh viên đã đề nghị rút học phần kiểm tra kết quả.

          Nếu có gì vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Đào tạo trong ngày thứ 2 (08/10/2018) để được giải quyết.

          Trân trọng!

            

             Danh sách sinh viên được rút học phần: Tải tại đây.