DHKT

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019

04/10/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Ban KHCN&MT kính gửi các đơn vị Công văn 3336//ĐHĐN-KHCNMT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ đặt hàng cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 trong files đính kèm. Trường Đại học Kinh tế  - ĐHĐN có 02 đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ 2019 được phê duyệt và đưa vào Danh mục đề tài cấp Bộ đặt hàng đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019:

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG
ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2019

 (Kèm theo Quyết định số 3336/ĐHĐN-KHCNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)

 

 

Stt

Mã hồ sơ

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩm, yêu cầu khoa học

Loại hình nghiên cứu

Người đề xuất

Đơn vị giao đặt hàng

1.

KX 407

Xác lập các luận cứ khoa học và xây dựng mô hình đo lường năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho địa phương: Nghiên cứu trường hợp thành phố Đà Nẵng

- Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương.
- Xây dựng mô hình và thiết kế hệ thống thang đo để lường năng lực hội nhập quốc tế của các địa phương.
- Ứng dụng mô hình để đo lường năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố Đà Nẵng.
- Đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương trong cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

1. Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế Scopus: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế khác: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước: 01
- Xuất bản 01 sách tham khảo
2. Sản phẩm đào tạo:
- Đào tạo thành công 01 thạc sĩ (đúng hướng nghiên cứu của đề tài)
3. Sản phẩm ứng dụng:
- Báo cáo đánh giá thực tiễn của việc nghiên cứu năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của các địa phương.
- Mô hình và hệ thống thang đo dùng để đo lường mức độ hội nhập kinh tế quốc tế cho 01 địa phương cấp tỉnh (hoặc thành phố trực truộc trung ương) của Việt Nam
- Các kết quả đo lường về mức độ hội nhập kinh tế quốc tế và kiến nghị những chính sách nhằm tăng cường năng lực hội nhập cho Tp Đà Nẵng

3

PGS.TS. Đào Hữu Hòa

Trường ĐHKT, Đại học Đà Nẵng

2.

KX 408

Hành vi quản trị lợi nhuận trong các hoạt động mua bán và sáp nhập: Bằng chứng từ các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

- Nhận diện được hành vi, mức độ quản trị lợi nhuận trong hoạt động M&A ở các công ty niêm yết ở Việt Nam;
- Đánh giá được ảnh hưởng của quản trị công ty, bối cảnh thể chế đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty trong hoạt động M&A.
-Ứng dụng quản lý, giám sát hoạt động M&A của UBCK Nhà nước.

1. Sản phẩm khoa học:
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế ISI: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế khác: 01
- Số bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước: 02
2. Sản phẩm đào tạo:
- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS (đúng hướng nghiên cứu của đề tài)
3. Sản phẩm ứng dụng:
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của quản trị công ty và bối cảnh thể chế đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty trong hoạt động M&A.
- Báo cáo hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty trong thương vụ M&A: Ứng dụng vào quản lý, giám sát hoạt động M&A của Ủy ban chứng khoán.

3

PGS.TS. Nguyễn Công Phương

Trường ĐHKT, Đại học Đà Nẵng

Các Đơn vị, cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về Phòng Khoa học & HTQT - Trường Đại học Kinh tế trước 9 giờ 00 ngày 15/10/2018 (thứ Hai)./.

Toàn văn của thông báo 3336/ĐHĐN-BKHCNMT tại đây.

Trân trọng./.

 

P.KH&HTQT

 

 


porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
escort beylikduzu
bokep
umraniye escort
sex shop