DHKT

Kế hoạch thay đổi phòng học

17/09/2018

THÔNG BÁO

                 Kính gửi: Quý Thầy (Cô) giáo, học viên và sinh viên trong Trường.

      Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ thay đổi một số phòng học để phục vụ cho việc cải tạo, nâng cấp từ ngày 20 tháng 9 năm 2018. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

      Kính đề nghị Quý Thầy (Cô) giáo, học viên và sinh viên trong Trường xem nội dung thông báo để việc dạy và học được tiến hành thuận lợi.

      Trân trọng!


       Kế hoạch thay đổi phòng học: Tải tại đây.