DHKT

Thông báo xét cấp học bổng cho Tân sinh viên Khóa 44K, tuyển sinh năm 2018

14/09/2018

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1201 /ĐHKT-CTSV

 

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc xét cấp học bổng cho tân sinh viên khóa 44K

tại Lễ vinh danh Thủ khoa năm 2018

 


Kính gửi: Các Khoa trong trường

 

       Căn cứ Công văn số 3118/ĐHĐN-HSSV ngày 12/9/2018 của Giám Đốc Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để nhận học bổng tại Lễ vinh danh Thủ khoa năm 2018 nhằm động viên, hỗ trợ các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu, vươn lên trong học tập và rèn luyện. Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN thông báo chương trình xét cấp học bổng cụ thể như sau:

-       Đối tượng: sinh viên khóa 44K, bị khuyết tật hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

-       Số lượng: 03 suất

-       Trị giá học bổng: 2.000.000đ/suất

-       Hồ sơ gồm: Đơn xin cấp học bổng, giấy chứng nhận khuyết tật hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.

-       Thời gian nhận hồ sơ: trước 15h30 ngày 17 tháng 9 năm 2018.

-   Nơi nhận hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên

Mọi trường hợp chậm trễ và thiếu sót về hồ sơ, không đúng quy định sẽ không được xem xét.

Nhận được Công văn này, kính đề nghị Khoa thông báo rộng rãi cho sinh viên được biết.

Trân trọng.

Nơi nhận:

TL. HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG CTSV

(Đã ký)

- Như nơi gửi;

- Lưu VT, P. CTSV

 

 

 

ThS. Trần Quốc Hùng


porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort