DHKT

Thông báo đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý, triển khai thực hiện trong năm học 2018 - 2019 (đợt 1)

10/09/2018

Kính gửi:

- Các Đơn vị trong toàn Trường;

 

- Quý Thầy/Cô giáo.

Căn cứ kế hoạch khoa học & công nghệ năm 2018 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô trong toàn Trường tham gia đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Trường quản lý, triển khai thực hiện trong năm học 2018 - 2019 (đợt 1) với các thông tin cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đăng ký

Một bộ hồ sơ đăng ký đề xuất đề tài đầy đủ gồm các khoản mục sau:

-  Phiếu đề xuất đề tài (mẫu T1)

- Thuyết minh đề tài (mẫu T6)

- Tiềm lực khoa học của đơn vị, cá nhân đăng ký tham gia đề tài (mẫu T7)

Mẫu đăng ký Quý Thầy/ Cô vui lòng xem chi tiết tại đây.

2. Số lượng hồ sơ nộp

- 08 bộ bản in (07 bộ đóng thành tập theo thứ tự Phiếu đề xuất – Thuyết  minh – Tiềm lực khoa học và 01 bộ để rời).

 - Yêu cầu hồ sơ nộp phải được thông qua Khoa quản lý và có chữ ký xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

3. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ, ngày 12/10/2018 (Thứ Sáu).

4. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

- Bản in nộp tại phòng KH&HTQT, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn.

5. Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài: Từ tháng 1/2019 - đến tháng 12/2019.

Nhằm đảm bảo kế hoạch chung của Trường, Nhà trường kính thông báo đến các Đơn vị và Quý Thầy/Cô được biết để chuẩn bị đăng ký thực hiện đề xuất đề tài cấp cơ sở do Trường quản lý năm học 2018 - 2019 (đợt 1).

Trong quá trình đăng ký đề xuất đề tài, Quý Thầy/Cô có vướng mắc gì, vui lòng liên hệ với Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế qua số điện thoại 3.95.42.43 để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.                   


porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort