DHKT

Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2017-2018

07/09/2018

Nhà trường đã tổng hợp xong danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần Học kỳ hè năm học 2017-2018. Sinh viên xem danh sách đăng ký tại đây.

Trân trọng.