DHKT

Danh sách sinh viên các lớp 44K được chuyển lớp học phần GDTC học kỳ I năm học 2018 - 2019

07/09/2018

THÔNG BÁO

                    Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa tuyển sinh 2018 (44K).

         Nhằm đảm bảo số lượng sinh viên trong 1 lớp học phần, Khoa Giáo dục thể chất đã điều chỉnh lớp học phần GDTC 1 của các sinh viên khóa tuyển sinh 2018 (44K). Đề nghị sinh viên khóa 44K xem danh sách đính kèm để việc học GDTC được thuận lợi.

         Trân trọng!


          Danh sách sinh viên được điều chỉnh lớp học phần GDTC 1: Tải tại đây.