DHKT

Về việc cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015

07/09/2018

THÔNG BÁO

                    Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khóa tuyển sinh 2015 (41K)

          Khoa Giáo dục thể chất thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC cho các bạn sinh viên khóa 41K đã hoàn thành chương trình GDTC. Thông tin chi tiết xem ở kế hoạch đính kèm.

           Đề nghị sinh viên các lớp liên quan trên xem kế hoạch để thực hiện.

           Trân trọng!


Kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC: Tải tại đây.