DHKT

Thư mời viết bài Tọa đàm Khoa học "Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp"

24/09/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Tọa đàm khoa học "Các rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của doanh nghiệp" do Trường Đại học Kinh tế quốc dân phối hợp với Trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước "Các rào cản tài chính, tiền tệ đối với sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam: thực trạng, những vấn đề đặt ra và giải pháp khắc phục" với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: trước ngày 24/9/2018 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 28/09/2018 tại Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email hoithaodn@st.neu.edu.vn

Thông tin liên hệ

PGS.TS. Nguyễn Việt Hùng, tel: 0913 002 681, email hungnv.neu@gmail.com

TS. Đường Thị Liên Hà, tel: 0983 218 458, email ha.dtl@due.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Tọa đàm trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT