DHKT

ICYREB 2018 - Gia hạn thời gian gửi bài

08/08/2018

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Nhằm xây dựng và trang bị hệ thống cơ sở lý luận đầy đủ và các giải pháp cũng như kiến nghị đầy đủ hơn cho vấn đề khởi nghiệp, Học viện Tài chính cùng các trường Đại học khối kinh tế và Quản trị Kinh doanh sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ (ICYREB 2018) với chủ đề "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia".

Thời hạn nhận bài: 30/8/2018 qua email: hoithao9@hvtc.edu.vn

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Thời gian tổ chức HT:  30/10/2018

Địa điểm: Học viện Tài chính, số 1 Lê Văn Hiến, Tp. Hà Nội.

Website ICYREB-2018: https://hvtc.edu.vn/icyreb2018/

Kính mời Quý Thầy/ Cô xem chi tiết tại đây.

Trân trọng cảm ơn!