DHKT

Danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2-2018

07/08/2018

THÔNG BÁO

             Kính gửi: Học viên các lớp cao học dự kiến bảo vệ đợt 2-2018.

       Hiện nay đã có danh sách học viên bảo vệ luận văn thạc sỹ đợt 2 năm 2018. Đề nghị các anh (chị) học viên xem danh sách ở các file đính kèm để việc bảo vệ được tiến hành thuận lợi.

       Trân trọng!

- Danh sách học viên bảo vệ ngành Kinh tế phát triển: Tải tại đây

- Danh sách học viên bảo vệ ngành Quản lý Kinh tế: Tải tại đây

- Danh sách học viên bảo vệ ngành Tài chính - Ngân hàng; Tải tại đây